Безплатен Wi-Fi достъп за всички гости

15/05/2019
От днес пристанището на "Булпорт Логистика" АД предлага на клиентите си безплатен интернет достъп.