Бизнес сграда Булпорт със сертификат за въглеродна неутралност

Бизнес сграда Булпорт със сертификат за въглеродна неутралност

15/03/2022
В бизнес сграда Булпорт се прилага „зеленa” алтернатива на проблема с въглеродните емисии. Чрез избраният начин за отопление -  захранване с минерална вода, за изминалия месец Февруари’22 година, са спестени 8 288 кг. въглеродни емисии. Това количество се равнява на месечните емисии на 9 средностатистически автомобила. За абсорбирането на това количество въглероден диоксид за една година, биха били необходими между 207 и 829 дървета.

„Булпорт Логистика” АД, отдава дължимото на природата, без да лишава клиентите си от комфорта и качеството на което те са свикнали.

 От всички нас зависи да поемем отговорност и инициатива за опазване на околната среда и да променим нещата в по-добра посока.