Външен асансьор – Бизнес града „Булпорт“

26/06/2024
Гр. Варна, 26.06.2024г.
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
Относно: Външен асансьор – Бизнес града „Булпорт“
 
„Булпорт Логистика“ АД, ви уведомява, за инвестиционно намерение относно „Пристройка - външен асансьор с 5 спирки към съществуваща сграда с идентификатор 10135.5501.459.7 по КККР на гр. Варна“. 

Настоящия инвестиционен проект е за изграждане на външен панорамен асансьор към административна сграда построена през 1964г. Проектът е съобразен изцяло с изискванията на ЗУТ. 

Проектирания асансьор е с 5 спирки. Застроената площ на асансьорната клетка е 5,61 кв.м.

Съоръжението е ситуирано на южната фасада на административна сграда с ИН 10135.5501.459.7, в УПИ ХХ-311. Административен адрес: гр. Варна, Южна Промишлена Сграда „Булпорт“
 
С уважение:
Изпълнителен Директор
Радостин Костадинов
БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА АД