Кампания за събиране на капачки в бизнес сграда Варна

Кампания за събиране на капачки

06/06/2021
„Булпорт Логистика“ АД и в частност Бизнес сграда „Булпорт“, активно подкрепят благотворителните дейности и участват в редица кампании, които подпомагат болници и хора в неравностойно положение.
Горди сме да Ви съобщим, че на територията на Бизнес сграда „Булпорт“, освен съд за събиране на батерии, вече е разположена и инсталация за събиране на пластмасови капачки.

Бизнес сграда „Булпорт“ е ключова офис сграда в град Варна, която освен че предлага на своите наематели отлични условия за работа и бизнес, предоставя и възможността да участват в благотворителната кампания за събиране на пластмасови капачки на Сдружение „Аз Вярвам и Помагам".
Всички наематели на офиси и гости в бизнес сградата вече могат да оставят своите пластмасови капачки в специално изградената за целта инсталация.

Поради своята активна дейност, „Булпорт Логистика“ АД вече притежава и сертификат за благодарност, за персонална ангажираност, социална отговорност и принос за развитие на кампанията за събиране на пластмасови капачки.

Целта на благотворителната кампания на сдружение „Аз Вярвам и Помагам" е събиране на всички ненужни пластмасови капачки в област Варна и предаването им за  рециклиране. Събраните парични средства ще бъдат използвани за закупуване на медицинска апаратура, за отделенията по неонатология в СБАГАЛ “Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна” и МБАЛ "Света Анна - Варна".

Кампанията е изключително успешна и вече е събрала над 118 тона пластмасови капачки, като е осигурила средства за дарение на 11 медицински апаратури.

За да се включите успешно в кампанията, е необходимо да оставите своите ненужни, добре измити, сухи и чисти пластмасови капачки в инсталацията функционираща на територията на Бизнес сграда „Булпорт“. Ние имаме ангажимента и отговорността да окомплектоваме и предадем събраните капачки, в предварително обявените пунктове на кампанията.

За „Булпорт Логистика“ АД Бизнес сграда „Булпорт“ не е единствено проект или поредната инвестиция, но и възможност да изразим нашата социална отговорност и ангажираност. Вярваме, че да развиваш бизнеса си, означава да постигаш не само икономически успешни цели, но и да търсиш всички възможни позитивни ефекти – екологично-съобразни, социални, мотивиращи добрите практики. Призоваваме Ви, да участвате активно в инициативата ни за събиране на пластмасови капачки, защото благодарение на нашата ангажираност, можем да помогнем да бъде спасен животът на  недоносени и новородени деца в риск.