Отоплителен сезон в Бизнес сграда Булпорт

Отоплителен сезон в Бизнес сграда Булпорт

22/10/2021
Отново сме на прага на отоплителния сезон, който тази година изправи всички нас пред предизвикателства от глобален мащаб.

За удобство  на нашите клиенти и наематели в Бизнес сграда Булпорт, ние вече сме се погрижили за тяхното спокойствие и комфорт, като през 2020г. обезпечихме всички помещения в сградата с алтернативно отопление от възобновяем източник – геотермална вода. В същото време помислихме с грижа и за околната среда.

Опазването на околната среда и енергийната ефективност са сред най-актуалните теми на съвремието, които, наред с енергийната зависимост и намирането на алтернативни източници, се явяват опорни точки за нашия глобализиран свят.

Системата на сградата е изградена като интегрирана нискоенергийна двуконтурна система, с вентилаторни конвектори в офис помещенията и общите части. Принудителната циркулация се осъществява от циркулационни помпи последно поколение, с висока енергийна ефективност. Измерването на топлопотреблението на всеки контур и потребител се извършва посредством прецизни ултразвукови топломери. 

Наличието на геотермална система за отопление, съчетано с монтираната външна изoлация от най-висок клас, драстично намалява разходите за електроенергия през отоплителния сезон.