Бизнес сграда „БУЛПОРТ“ е напълно реновирана през 2018 година и към момента е в експлоатация.
От първи до четвърти етаж включително, строителството е монолитно. То е с широко приложение при изграждането на обществени сгради. Основно се състои от бетонни колони, греди и плочи.
Петият етаж е с оригинално проектирана и изпълнена  стоманена конструкция. Извършено е и допълнително укрепване, проектирано и изпълнено чрез бетонови шайби.
Покривът е изпълнен, чрез топло и хидроизолация. Топлоизолация е направена и на фасадните стени, върху които е положена минерална мазилка.

ЕЛ
На всеки етаж сградата разполага с главни разпределителни табла (ГРТ), предназначени за разпределение и измерване на електрическа енергия на ниско напрежение (НН). От електро станцията до ГРТ, има изградена двойна кабелна връзка. При повреда се превключва на резервно захранване.
 
ВиК
Във всяко мокро помещение има отделен водомер.
 
Бизнес сграда „БУЛПОРТ“ предлага модерни офис площи, които позволяват:
–  обособяване на малки и големи офис площи – преграждане до 2 офиса на един етаж (от 2-ри до 4-ти етажи);
–  свободно разпределение на работните места в рамките на един офис;
–  просторни помещения с разстояние между таван и под 3.10м.;
–  витринна прозоречна част на фоайе и централно стълбище;
– ПВЦ дограма и прозорци с отваряемо крило със стъклопакет, както и възможност за безопасно проветряване на помещенията;
– индивидуално отчитане и контрол на разходите;
– климатична система;
– пожароизвестителна система;
– осветление;
– санитарни възли
 
Пред главния вход на сградата има оформени места за почивка, осигурени са пейки и кошчета за събиране на отпадъци. До входовете на Бизнес сграда „БУЛПОРТ“ се стига през пешеходен портал, като пропускът се осъществява посредством обособени магнитни четци (турникети), върху които служителите, гостите, наемателите и други лица с право на достъп, поставят магнитните си карти за да преминат.